seznamnajdu - Najdu tam


Seznamnajdu se zavazuje chránit Vaše soukromí a zároven vám poskytovat kvalitní vyhledávání. Neshromaždujeme žádné osobní údaje a pro použití naší vyhledávací služby nevyžadujeme žádnou registraci. Nekterá souhrnná data (pocet návštev a zobrazení stránek) mohou být použita z protokolu serveru k vyhodnocení souhrnných statistik a výkonu webu. Protokoly našich serveru se odstranují každých 24 hodin.

Seznamnajdu využívá Bing Custom Search a používá soubory Bing k poskytování výsledku vyhledávání. Pokud se chcete odhlásit od cookies Bing, mužete tak ucinit na stránce Zásady ochrany osobních údaju Bing.
Seznamy tretích stran, které se objevují ve výsledcích vyhledávání, nejsou provozovány seznamnajdu a mají vlastní zásady ochrany osobních údaju. Všechny weby, které se objevují na seznamunajdu, splnují požadavky pro rodinu, protože filtrujeme weby s explicitním nebo klamavým obsahem.

Pokud se tato politika ochrany soukromí v budoucnu zmení, budou zmeny zverejneny na této stránce.Seznamnajdu is committed to protecting your privacy while providing you with quality search experience. We do not collect any personally identifiable information and do not require any registration to use our search service. Some aggregate data (number of visits and page views) may be used from server logs to evaluate the aggregate site statistics and performance. Our server logs are deleted every 24 hours.

Seznamnajdu is powered by Bing Custom Search and uses Bing cookies to serve search results. If you wish to opt out of Bing cookies you may do so by visiting the Bing privacy policy page.
Third party sites appearing in search results are not operated by seznamnajdu and have their own privacy policies. All sites appearing on seznamnajdu satisfy family friendly requirements, as we filter sites with explicit or deceptive content.

Should this privacy policy change in the future, the changes will be posted on this page.
If you have any questions please contact us!

Nastavit Seznam jako výchozí vyhledávac - Nápoveda - Kontakt - Ochrana údaju - Vytvorte ze své domovské stránky Seznam

© Copyright SeznamNajdu.com - najdu tam, co neznám